FANDOM


ABC logo

ABC's logo

Anarchist Black Cross, også kendt under forkortelsen ABC, er en anarkistisk baseret politisk organisation med det formål at støtte mennesker, fængslet på baggrund af anklager om politisk betonet forbrydelse. Det bør dog her noteres, at ABC, på trods af at være anarkistisk, ikke kun støtter fængslede anarkister, men generelt enhver venstreorienteret sigtet for politisk kriminalitet.

HistorieEdit

Organisationens rødder er generelt uklare. Rudolph Rocker, som var kasserer for det daværende Anarchist Red Cross, udtalte at organisationen blev oprettet i perioden mellem 1900-1905, hvilket dog er modstridende med udtalelser fra Harry Weinstein, en af grundlæggerne, om organisationens stiftelse efter hans anholdelse i 1906. Gruppen brækkede fra den samtidige gruppe Political Red Cross, da denne nægtede at støtte anarkistiske fanger.

Gruppen fik sit nutidige navn, Anarchist Black Cross, under den Russiske Borgerkrig (1918-20) for at undgå forveksling med Røde Kors (Red Cross), som støttede landet med nødhjælp i selvsamme periode. Efter bolsjevikkernes magtovertagelse i Rusland, flyttede ABC deres aktiviteter til Berlin, hvor støtten til folk fængslet af dette regime.

Efter et opbrud i 1930'erne, blev ABC genoprettet af Stuart Christie og Albert Meltzer i England, her især med fokus på støtte politiske fanger under Francisco Francos diktatur i Spanien. På dette tidspunkt var der ingen andre internationale grupper som støttede spanske anarkister og revolutionære, og Christie havde på egen krop følt det fascistiske styres fængselsystem og vigtigheden af at modtage pakker med fødevarer. Organisationen har frem til i dag blot forsat sin vækst både i Europa og Amerikaerne. Faktisk steg mængden af grupperne i Nord Amerika i en sådan grad, at der nu er blevet oprettet de tro fraktioner The Anarchist Black Cross Federation og Anarchist Black Cross Network. I dag er der utallige grupper i lande over hele verden, som alle arbejder uafhængigt af hinanden.

ABC KøbenhavnEdit

Som sagt er der grupper over hele verden og København er så sandelig ikke en undtagelse. Gruppen er særligt aktiv i øjeblikket i forbindelse med urolighederne omkring den danske stats rydning og Faderhusets nedrivning af Ungdomshuset, hvor der arbejdes hårdt for at skabe kontakt med de fængslede, samt indsamle tøj og penge. Dette har alle dage været en del af ABCs arbejde. Et brevskrivnings hjørne i Folkets Hus, Stengade 50, er sågar blevet oprettet. Gruppen kan hvis nødvendigt kontaktes på telefonnummer + 45 26 56 31 06 og info@blackcross.dk.

LinksEdit